Taraxacum hjeltii italic

En riktig härlig höst allihopa!

På själva släktmötet i Kallio-Kuninkala på den vackra och fina höstdagen den 2.9.2023  valdes medlemmmar av nya styrelsen. Som gamla styrelsemedlemmar fortsätter Antti Hjelt, Erik Hjelt, Juha Virtanen och Aino Koukkunen, och som nya styrelsemedlemmar börjar Jan Helge Muurinen, och Linda Virtanen. Jag hälsar det nya medlemmarna varmt välkomna!

Nya styrelse ordnade lagstadgade konstituerande möten den 11.9.2023

Antti Hjelt fortsätter som ordförande, Juha virtanen som reserv ordförande, Erik Hjelt som kassören (han var på resan, men har lovat att fortsättä i positionen) och Linda Virtanen som sekreterare

 Jan Helge Muurinen och Aino Koukkunen håller linjemedlemspositionen.

 

Presentationen av Riikka Hjelt: Arkkiatri Otto E.A Hjelt - Katsaus hänen elämäänsä ja toimintaansa 200-vuotisjuhlavuonna