Taraxacum hjeltii italic

Föreningsmötet 10.4.2022
Vid föreningens extra föreningsmöte den 10.4.2022 kompletterades styrelsen och valdes en ny ordförande. 

Till föreningens ordförande valdes Antti Hjelt och till övriga nya styrelsemedlemmar valdes 
Erik Hjelt, Aino Koukkunen och Juha Virtanen. Fredrik Pressler och Mika Heikkinen fortsätter som styrelsemedlemmar. 
 
Vid styrelsens första möte den 10.4.2022 valdes Erik Hjelt till kassör, Fredrik Pressler till sekreterare och Juha Virtanen till vice ordförande.
 
Därmed är styrelsens sammansättning fr.o.m. 10.4.2022
- Antti Hjelt, ordförande
- Fredrik Pressler, sekreterare
- Mika Heikkinen, medlem
- Erik Hjelt, kassör
- Juha Virtanen, viceordförande
- Aino Koukkunen, medlem