Taraxacum hjeltii italic

Styrelsens sammansättning 2020 - 2024

  • Päivi Savonen, ordförande

  • Udo Pressler, kassör, vice ordförande

  • Fredrik Pressler, sekreterare

  • Kirsti Rautasalo, medlem

  • Laura Sillanpää, medlem

  • Mika Heikkinen, medlem